КОРОТКО про ПОРЯДОК та РОЗРОБКУ, ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

КОРОТКО про ПОРЯДОК та РОЗРОБКУ, ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Основне правило для здійснення нового будівництва, реконструкції або технічного переоснащення будівель та споруд – наявність та погодження проекту відповідно до завдання проектування.

В Україні чинні Державні Будівельні Норми ДБН А.2.2-3-2004. які описують склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації, які замінили Строительные Нормы и Правила СНиП 1.02.01-85. Норми застосовуються як на нове будівництво та реконструкцію так і на технічне переоснащення об’єктів цивільного та промислового призначення.

Ці норми є обов’язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками, розробниками проектних робіт та підрядниками.

Право на розробку проектної документації або її окремих розділів надається організаціям незалежно від форм їх власності, що мають відповідні дозволи на здійснення проектних робіт.

ПОРЯДОК та РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ у БУДІВНИЦТВІ

Проектування об’єктів необхідно здійснювати з дотриманням діючого законодавства України та діючих державних будівельних норм на основі завдання, підписаним замовником.

Всі вихідні дані, які необхідні для виконання проекту на різних стадіях, замовник зобов’язаний надати до початку виконання тих чи інших робіт.

Проектні роботи виконуються на підставі двохстороннього договору, укладених між замовником та виконувачем робіт (підрядником).

Для погодження і затвердження будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення розробляється – ескізний проект(ЕП), або проект (П), для будівництва об’єктів – робоча документація (РД).

Відповідальними за технічні, економічні, естетичні та екологічні рішення у проекті є головний архітектор проекту (ГАП) або головний інженер проекту (ГІП).

Проектна документація підписується виконавцями цих робіт, а також завірена мокрими печатками ГАПа, або ГІПа.

ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ

Ескізний проект (ЕП) – проектно-конструкторська документація, яка містить принципові конструктивні рішення і дає загальне уявлення про будову, а також дані, що визначають його відповідність призначенню містить рішення містобудівних, архітектурних, функціональних, екологічних вимог за завданням замовника на здійснення робіт, та підтверджує можливість створення даного об’єкту. Для обґрунтування прийняття архітектурних рішень у складі графічної частини і пояснювальної записки ескізного проекту можуть додатково виконуватися інженерно-технічні (мережі) та конструктивні розробки (розрахунок будівельних конструкцій).

Після схвалення та затвердження органами містобудування та архітектури ЕП є підставою для подальшої розробки проектної документації. А також дає можливість будувати здійснювати реконструкцію або технічне переоснащення об’єкта.

ПРОЕКТ

Проект на будівництво цивільного об’єкта розробляється на підставі вихідних даних, завдання на проектування, погодженого ескізного проекту.

Він повинен складатися з таких основних розділів:

  • пояснювальна записка з вихідними даними,
  • архітектурно-будівельне рішення,
  • генплан,
  • благоустрій територій,
  • рішення з інженерного обладнання та зовнішніх інженерних мереж,

Склад і зміст розділів проекту на будівництво об’єктів цивільного та промислового призначення можуть уточнюватися і доповнюватися замовником у завданні на проектування залежно від призначення та складності об’єктів, що проектуються.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Робочий проект – є стадією проектування, призначеної для узгодження і затвердження проектної документації, а також для будівництва об’єкта. Він виконується на підставі погодженої планувальної документації, завдання на проектування, архітектурно-планувального завдання, вихідних даних і технічних умов на підключення до джерел інженерних мереж.

Робочий проект – це повний комплект рішень, що складається з пояснювальної записки (з техніко-економічними показниками), робочих креслень всіх розділів будівництва (фундаментів, стін, перекриттів, даху та інженерних мереж), кошторисної документації та розділу організації будівництва. Склад робочого проекту завжди погоджується з замовником в завданні на проектування перед початком виконання проектно-вишукувальних робіт.

ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Вся розроблена проектна документація підлягає погодженню, після чого видаються будівельні паспорти, дозволи на будівництво чи реконструкцію органами Державного-архітектурного будівельного контролю (ДАБІ).

Ескізний проект (ЕП) погоджують:

з місцевими органами містобудування та архітектури (районним архітектором) – з питань розміщення, раціонального використання ділянки будівництва, відповідності передбачених проектним рішень вимогам архітектурно-планувального завдання, діючої містобудівної документації,

з органами місцевого самоврядування – з питань розміщення, використання наявних джерел постачання, інженерних комунікацій, умов їх розвитку (для отримання технічних умов при підготовці вихідних даних, необхідних для розробки П і РД)

Проекти та робочі проекти погоджують:

з місцевими органами містобудування та архітектури та з органами місцевого самоврядування (які видавали технічні умови на підключення до джерел постачання та інженерних комунікацій).

За можливості особливих умов розміщення об’єкта (історичні зони населеного пункту) необхідно погодити проект з відповідними органами.

Успіхів Вам, за більш детальнішою інформацією читайте інші наші публікації, або звертайтеся http://proekt24.in.ua/. Ми разом з вами розробимо проектну документацію відповідно для вашої потреби, та допоможемо у затвердженні її у органах будівництва та архітектури.

Зв'яжіться з нами

Проект розпочинається тут!

Отримати безкоштовну консультація